ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΔΙΑΛΥΤΕΣ - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Ακαυστότητα - Θιξοτροπία - Απόχρωση
Πληρωτικά - Πέρλες - Αντιαφριστικά

 

 

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ

Τα πρόσθετα, στον τομέα των ενισχυμένων πλαστικών, είναι ουσίες που εισάγονται στη μάζα των ρητινών προκειμένου να τους προσδόσουν επιθυμητές ιδιότητες όπως π.χ. μηχανικές αντοχές, ακαυστότητα, προστασία από ακτινοβολία UV, συγκόλληση σε υποστρώματα, αισθητική, μείωση βάρους, μείωση κόστους, καλή επεξεργασιμότητα κτλ.

Φυσικά τα πρόσθετα ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν.

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε. διαθέτουμε πλήρη γκάμα προσθέτων, που σας επιτρέπουν να βελτιώσετε το προϊόν σας ή/και να διευκολύνετε την παραγωγή σας :

ΔΙΑΛΥΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε. θα βρείτε επίσης διαλύτες και καθαριστικά (η χρήση των οποίων πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας και προστασίας) :