ΚΟΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για Μέταλλο - Πλαστικό - Fiberglass - Γυαλί
Στόκοι

 

 

ΚΟΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ)

Η ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε. συνεργάζεται με κορυφαίους παραγωγούς εποξεικών και μεθακρυλιικών συγκολλητικών, υψηλών απαιτήσεων και επαγγελματικής εφαρμογής.

Η γκάμα μας περιλαμβάνει κόλλες για τη συγκόλληση υποστρωμάτων κάθε είδους, όπως :

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ διαθέτουμε οπλισμούς κάθε σύστασης :