ΡΗΤΙΝΕΣ - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Πολυεστερικές - Εποξεικές - Φαινολικές - Βινυλικές Gel Coats - Πολυουρεθάνες

 

 

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Η ανάπτυξη των θερμοσκληρυνόμενων ρητινών και η χρήση τους για την παραγωγή προϊόντων από ενισχυμένο πλαστικό άλλαξε τα δεδομένα όσον αφορά στις πρώτες ύλες για πολλούς κατασκευαστικούς κλάδους, από την κατασκευή πλαστικών σκαφών και δεξαμενών, έως και την παραγωγή κουμπιών.

Ο ακόρεστος πολυεστέρας, στις διάφορες παραλλαγές του, κατέκτησε σε μικρό χρονικό διάστημα κυρίαρχη θέση ως πρώτη ύλη. Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό του χαμηλού κόστους του, με μιά σειρά πλεονεκτημάτων όπως η κατασκευαστική ευελιξία, το εύρος των συνθηκών εφαρμογής, η μικρή επένδυση για την παραγωγή, οι μηχανικές αντοχές του υλικού, η αισθητική ποικιλία και η αντοχή στο χρόνο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ με πάνω από 25 χρόνια δραστηριότητας στον τομέα, εμπειρία από την παραγωγή του πολυεστέρα και συνεργασία με τους κορυφαίους οίκους του εξωτερικού δικαιούμαστε να αισθανόμαστε ειδικοί.

Η γκάμα μας περιλαμβάνει πολυεστέρες όλων των σύγχρονων χημικών οικογενειών :

ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Εάν για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών οι ιδιότητες του ενισχυμένου πολυεστέρα είναι επαρκείς, για κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων ως προς τις μηχανικές, χημικές, θερμικές κ.α. αντοχές και ως προς την απόλυτη ακρίβεια των διαστάσεων (μηδενική συρρίκνωση κατά την πήξη), ενδείκνειται η χρήση εποξεικών κ.α. ρητινών. Οι ρητίνες αυτές έχουν αποδείξει την αξία τους σε τομείς όπως ο αεροναυπηγικός και εξελίσσονται συνεχώς προσφέροντας όλο και μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνατότητες και αντικαθιστώντας συμβατικά υλικά.

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη και φροντίζουμε να δίνουμε σύγχρονες λύσεις στους συνεργάτες μας. Η γκάμα μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ - ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ

Η αντίδραση της σκλήρυνσης των θερμοσκληρυνόμενων ρητινών, που οδηγεί στο σχηματισμό μοριακού πλέγματος και τις μετατρέπει από ευδιαμόρφωτα υγρά σε ισχυρά, άτηκτα στερεά είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία στην παραγωγή ενισχυμένων πλαστικών προϊόντων.

Η σκλήρυνση ενεργοποιείται, ρυθμίζεται και ελέγχεται από τους καταλύτες, τους επιταχυντές και τους παρεμποδιστές. Η σωστή επιλογή και χρήση των παραπάνω επιτρέπει αφενός μεν την προσαρμογή της αντίδρασης στις συνθήκες παραγωγής σας (με ρύθμιση του gel time, του cure time, του εξωθέρμου κτλ.), αφετέρου δε την σωστή ολοκλήρωση της σκλήρυνσης και την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των ρητινών. Είναι γνωστό ότι οι ρητίνες είναι ευαίσθητα χημικά συστήματα και η ελλειπής ολοκλήρωση της σκλήρυνσής τους οδηγεί σε παραγωγή αντικειμένων με υποβαθμισμένες μηχανικές, χημικές κ.α. ιδιότητες.

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ διαθέτουμε κάθε τί που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο της χημείας σκλήρυνσης των ρητινών, και τη ρύθμιση του πολυμερισμού σύμφωνα με τις ανάγκες σας :